loading

Правила перевезення авіапасажирів

ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

 

У даному розділі представлена загальна довідкова інформація.

Умови можуть відрізнятися в залежності від напрямку, авіакомпанії, громадянства пасажира. Для уточнення актуальних правил, умов перетину кордону та перевезення багажу звертайтеся, будь ласка, до відповідних офіційних організацій.

Корисні посилання:

Правила авіперевезень пасажирів різними авіакомпаніями:

 

 

 

I. Інформація про порядок перетину державного кордону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства

 1. Порядок перетину державного кордону громадянами України

Громадяни України перетинають державний кордон за наявності таких діючих документів:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • дипломатичний паспорт;
 • службовий паспорт;
 • проїзний документ дитини;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу.

 

Увага, особливість:

Громадяни України можуть здійснювати поїздки до Російської Федерації та Республіки Білорусь за паспортом громадянина України (внутрішнім паспортом) відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні поїздки громадян України і Російської Федерації та Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян.

 

У разі втрати громадянином України, який постійно проживає в Україні, зазначених документів за межами території України, документом, що дає право на виїзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном.

 

Відповідно до ст. 33 Конституції України громадяни України ні за яких обставин не можуть бути обмежені в праві в'їзду в Україну.

 

Увага, особливість:

У відповідності до третьої частини статті 12 Закону України «Про прикордонний контроль» відмітки про перетин державного кордону не проставляються у паспортних документах громадянина України, за винятком випадків їх особистого звернення з метою проставлення такої відмітки.

 

 1. Порядок виїзду за кордон дітей, громадян України

Громадяни України віком до 18 років виїжджають з України за наявності проїзного документа дитини або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому в паспорті батьків з 5 річного віку дітей вклеюються їх фотокартки.

Виїзд за межі України неповнолітніх громадян України (віком до 16 років) здійснюється:

 • за нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі;
 • без нотаріально посвідченого угоди одного з батьків:
 • якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька (матір) в свідоцтво про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
 • якщо в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, який не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництву України за кордоном;

 

в разі пред'явлення одного з таких документів або їх нотаріально засвідчених копій:

 • свідоцтво про смерть другого з батьків;
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без угоди та супроводу другого з батьків;
 • довідки про народження дитини, виданої відділом реєстру актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, здійснюється:

1) котрі проживають (перебувають) в установах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі - у разі пред'явлення нотаріально завіреної згоди керівника цієї установи, в супроводі уповноваженої ним особи;

2) котрі влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, - у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них;

 

3) котрі влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, - у разі пред'явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії в супроводі батьків-вихователів або одного з них;

4) котрі перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, - у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

5) котрі перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, - у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

6) котрі відповідно до угоди про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття - у разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, завіреного підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або місцевого (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченою копією і в супроводі патронатного вихователя.

Виїзд з України громадян, які не досягнули 16-річного віку, у супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій країні, якщо другий з них відсутній в пункті пропуску через державний кордон.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради в порядку, визначеному Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.

Увага, особливість:

громадяни України віком до 16 років можуть слідують в Російську Федерацію при наявності свідоцтва про народження.

Неповнолітні громадяни України, які слідують в Республіку Білорусь, можуть перетинати державний кордон за проїзним документом дитини або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані. Це стосується і тих дітей, які слідують в Російську Федерацію транзитом через територію Республіки Білорусь.

 1. Порядок перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства

В'їзд в Україну та виїзд з України здійснюється:

 • іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством або міжнародною угодою України;
 • іноземців, які постійно проживають на території України, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, - за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, - за паспортним документом на тимчасове проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в шлюбі з особами, зазначеними у частинах другій-дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з працевлаштуванням, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю в діяльності релігійних організацій, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які працюють в представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які працюють в філіях або представництвах іноземних банків на території України, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з проведенням культурної, наукової, освітньої діяльності на підставі і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні з метою участі в міжнародних і регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні, в установленому порядку - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які працюють кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації на території України, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців та осіб без громадянства, які навчаються в навчальних закладах України не менш як один рік, - за паспортним документом та посвідкою тимчасового місця проживання;
 • іноземців - громадян держав, які можуть в'їжджати в Україну без візи відповідно до законодавства України або міжнародного договору України, - за паспортним документом або іншим документом, якщо це передбачено міжнародною угодою України;
 • іноземців, які є громадянами держав, з якими укладено угоди про місцевий прикордонний рух, - за документами, які дають право на перетин державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, який оформляється дипломатичними представництвами та консульськими установами України в установленому Міністерством закордонних справ України порядку.

Неповнолітні громадяни іноземних держав перетинають державний кордон України на загальних підставах.

Увага, особливість:

відмітка про перетинання державного кордону не проставляється в паспортному документі на прохання іноземця, особи без громадянства. В такому випадку відмітка про перетинання державного кордону проставляється в імміграційній картці.

 

Інші документи для перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства.

 • документ на повернення в країну громадянства або проживання (в разі втрати паспортного документа на території України)
 • внутрішній паспорт (лише для громадян Російської Федерації);
 • свідоцтво про народження (тільки для громадян Російської Федерації віком до 14 років);
 • українська віза (для громадян держав з візовим порядком поїздок)

 

Увага, особливість:

Ідентифікаційна карта (ID-card), яка засвідчує особу іноземного громадянина, не дає права на перетин державного кордону України.

 

Перелік країн, громадяни яких в'їжджають в Україну без віз:
Країни ЄС;
Країни СНД (крім Туркменістану);
Швейцарія;
Ліхтенштейн;
Андорра;
Монако;
Норвегія;
Ісландія;
Чорногорія;
Боснія і Герцеговина;
Сербія;
Бразилія;
Сан Марино;
Ватикан;
США;
Канада;
Ізраїль;
Японія;
Гонконг;
Монголія;
Південна Корея;
Парагвай;
Аргентина;
Бруней Дарусалам.

 

 1. Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону.

Вона полягає в проставленні в паспортному документі та / або імміграційній карті іноземця та особи без громадянства або в інших документах, передбачених законодавством, відмітки "В'їзд", внесення відомостей про іноземця та особу без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру.

Відмітка про реєстрацію іноземця та особи без громадянства в його паспортному документі та / або імміграційній карті іноземця та особи без громадянства або в інших документах, передбачених законодавством, відмітки "В'їзд", внесення відомостей про іноземця без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру.

Відмітка про реєстрацію іноземця або особи без громадянства в його паспортному документі та / або імміграційній картці або інших передбачених законодавством України документах дійсна на всій території України незалежно від місця перебування або проживання іноземця та особи без громадянства на території України.

 

Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:

1) протягом наданого візою дозволу в разі виїзду з держави з візовим порядком в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами України;

2) не більше 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду з держав з безвізовим порядком в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами України.

3) на період дії візи, але не більше 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду за візою, оформленою до 11 вересня 2011 року.

 

Іноземці та особи без громадянства з метою транзитного проїзду по території України пересуваються в межах визначеного у проїзному квитку строку, а в разі відсутності квитка - терміну, необхідного для транзитного проїзду на відповідному виді транспорту.

 

Особливості реєстрації громадян Російської Федерації

Громадяни Російської Федерації звільняються від реєстрації в територіальних органах міграційної служби за місцем їх перебування на території України, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в'їзду в Україну, за наявності у них міграційної картки з позначкою про перетин державного кордону, проставленою під час в'їзду в Україні.

 

Особливості реєстрації громадян Республіки Білорусь

Громадян Республіки Білорусь звільняються від реєстрації в територіальних органах місцевої служби за місцем їх перебування на території України строком до 30 днів з дати в'їзду в Україну при наявності у них міграційної картки з позначкою про перетин державного кордону, проставленою під час в'їзду в Україну.

 

 1. Продовження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

Термін перебування іноземців та осіб без громадянства на території України може бути продовжений територіальними органами Державної міграційної служби України.

 

 1. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

 

У разі виявлення службовою особою Державної прикордонної служби перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого терміну перебування на території України вони будуть притягнені до адміністративної відповідальності.

 

 1. Правила і порядок заповнення імміграційної картки

 

Імміграційна карта заповнюється іноземцями або особами без громадянства України у випадках:

 

 • якщо під час здійснення прикордонного контролю вони надають для перевірки паспортний документ, в якому не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону;
 • на прохання іноземця або особи без громадянства про непроставлення в паспортному документі відмітки про перетинання державного кордону;
 • перетинання державного кордону особами, які регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, перетинають державний кордон, якщо інше не встановлено міжнародними угодами України.

В інших випадках імміграційна картка не заповнюється.

Порядок заповнення імміграційної картки.

Імміграційна карта заповнюється особисто іноземцем або особою без громадянства або, як виняток, особою, яка супроводжує іноземця або особи без громадянства, окремо на кожну особу, яка вписана в паспортний документ і перетинає державний кордон разом з власником цього документа:

 • в пункті пропуску через державний кордон під час в'їзду в Україну;
 • в транспортному засобі міжнародного сполучення.
 • Імміграційна карта заповнюється друкованими латинськими літерами або кирилицею окремо в кожному файлі відповідного пункту картки, ідентично в обох її частинах. Карта заповнюється чорнилом або кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору.

 

Імміграційна картка може бути роздрукована безпосередньо з інтернет-сайту Державної прикордонної служби України за адресою www.pvu.gov.ua

 

З питань порядку перетину державного кордону України і фактів перетину неправомірних дій службовими особами підрозділів Держприкордонслужби Ви можете звертатися в Адміністрацію Держприкордонслужби України за телефоном (044) 527-63-63.

 

 

 II. Обслуговування пасажирів в аеропорту

Авіакомпанії за посередництва аеропорту та агента з обслуговування забезпечують пасажирів в аеропорту візуальною та акустичною інформацією щодо:

 • часу відправлення і прибуття повітряного судна;
 • місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
 • затримок або скасування рейсів та причин затримок та скасування рейсів;
 • способів та маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту в місто;
 • правил і порядку проведення огляду пасажирів і багажу перед польотом та після нього;
 • загальних правил виконання пасажирами вимог, пов'язаних з прикордонними, митними, імміграційними, санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими видами контролю, згідно з законами;
 • місця розташування кімнати матері і дитини, поста правоохоронних органів, пункту довідкової інформації, медичного пункту, вбиральні і т.п .;
 • місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення і недостачі багажу.

Всі оголошення в аеропортах повинні озвучуватися українською мовою. У міжнародних аеропортах оголошення додатково повинні озвучуватися англійською мовою / або мовою держави, з / до якого виконується рейс.

В аеропорту авіакомпанії або суб'єкт аеропортової діяльності або агент з обслуговування забезпечують:

 • реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
 • наземне перевезення пасажирів, їхнього багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів на повітряне судно і завантаження їх багажу;
 • організацію висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного терміналу аеропорту прибуття і видачу багажу.

Час початку і закінчення реєстрації і посадки пасажира на повітряне судно зазначається у квитку або в іншому документі, який надається пасажиру в момент продажу квитка.

III. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

Авіакомпанії надають пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг залежно від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якого виконується політ, а також класу обслуговування, зазначеного у квитку. Обсяг послуг та порядок їх надання визначаються правилами авіакомпанії.

 

Авіакомпанії на борту повітряного судна забезпечують:

 • інформування пасажира про умови польоту і загальні правила поведінки пасажира на борту повітряного судна, місцезнаходження основних та запасних виходів, про умови залишення повітряного судна в аварійних ситуаціях, а також про місця розташування в салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів;
 • надання прохолодних і / або гарячих напоїв та харчування;
 • першу медичну допомогу.

Надання прохолодних напоїв є обов'язковою безкоштовною послугою авіакомпанії. Дане правило відноситься до full-cost авіаперевізників. На чартерних рейсах і рейсах low-cost компаній дана послуга може надаватися за окрему плату.

 

На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл, якщо відсутня харчування - 150 мл на годину польоту.

У період з 15 квітня по 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.

Гаряче харчування надається на борту повітряного судна відповідно до норм, встановлених авіакомпанією. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам повітряного судна, якщо зазначена умова встановлено правилами авіакомпанії чи замовником рейсу (туроператором) і пасажир поінформований про умови обслуговування на борту повітряного судна до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакета на комплексне туристичне обслуговування.

Авіакомпанії можуть надавати пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності під час польоту.

Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються авіакомпанією.

Авіакомпанії інформують пасажирів обраним нею способом про додаткові послуги.

Для надання першої медичної допомоги під час полоту авіакомпанія повинна мати на борту повітряного судна аптечки першої допомоги в такій кількості:

кількість пасажирських місць від 0 до 99 - 1 одиниця,

кількість пасажирських місць від 100 до 199 - 2 одиниці,

кількість пасажирських місць від 200 до 299 - 3 одиниці,

кількість пасажирських місць від 300 та більше - 4 одиниці.

Авіакомпанії, за попереднім замовленням пасажира з обмеженими фізичними можливостями, забезпечують його перевезення на спеціальному візку після реєстрації і до призначеного місця на борту повітряного судна

 IV. Перевезення особливих категорій пасажирів

 1. Перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів)

- Пасажир зобов'язаний до початку здійснення подорожі самостійно визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт враховуючи стан свого здоров'я.

- Авіакомпанія не несе відповідальності за погіршення стану здоров'я пасажира або інші наслідки, які можуть статися з пасажиром під час посадки в літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного транспортування в межах аеропорту внаслідок віку пасажира, його психічного або фізичного стану.

- Пасажир, фізичний стан якого викликає у авіакомпанії занепокоєння (тяжкохворі, хворі на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення за умови надання  відповідної довідки закладу охорони здоров'я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.

- Перевезення тяжкохворих і хворих пасажирів на ношах може здійснюватися тільки в супроводі особи, яка буде забезпечувати нагляд за хворим під час польоту.

- Перевезення хворих на ношах здійснюється з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою згідно з тарифом, встановленим авіакомпанією.

- Необхідна медична кваліфікація особи, яка супроводжує хворого, визначається відповідною медичною установою.

- У тих випадках, коли хворий пасажир не може бути пересаджений з нош на крісло, можливість його перевезення на ношах визначається заздалегідь за узгодженням між авіакомпанією та пасажиром або особою, яка супроводжує хворого.

- Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні хворого пасажира на ношах у разі відсутності на повітряному судні умов, необхідних для перевезення такого хворого.

- Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого пасажира повинен направлятися в авіакомпанію:

- для хворого, який перевозиться на ношах - не пізніше, ніж за 72 години до відправлення рейсу. Авіакомпанія зобов'язана надати відповідь не пізніше, ніж за 36 годин до відправлення рейсу;

- для інших хворих з обмеженими фізичними можливостями - не пізніше ніж за 48 годин до відправлення рейсу. Авіакомпанія зобов'язана надати відповідь не пізніше, ніж за 24 години до відправлення рейсу і повинна повідомити агента з продажу, який здійснив бронювання і зробив запит про надання відповідного обслуговування, а також повідомити аеропорти відправлення, призначення та транзиту.

- Незрячих і глухих пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є  достатньо простору для собаки, з дотриманням правил безпеки. Собака-поводир перевозиться безкоштовно.

- Пасажири з обмеженими фізичними можливостями розташовуються авіакомпанією в салонах повітряного судна таким чином, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.

- Керівництво та співробітники аеропорту і авіакомпанії вживають заходів з надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями, для того, щоб вони могли:

 • повідомляти про своє прибуття в аеропорт та звертатися за допомогою в певних пунктах в межах і за межами будівель термінала аеропорту;
 • пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;
 • здавати і реєструвати багаж;
 • пересуватися від стійки реєстрації до повітряного судна з проходженням імміграційних, митних та інших процедур;
 • здійснювати посадку на борт літака за допомогою ліфта, на спеціальному інвалідному візку або за допомогою інших засобів;
 • пересуватися від дверей повітряного судна до свого місця;
 • зберігати і діставати ручну поклажу в салоні літака;
 • пересуватися від свого місця до дверей повітряного судна;
 • здійснювати висадку з повітряного судна за допомогою ліфту, спеціальної інвалідної коляски або за допомогою інших засобів;
 • пересуватися від повітряного судна до залу видачі багажу і отримувати багаж з проходженням імміграційних та митних процедур;
 • пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;
 • у разі трансферу пересуватися до стикувального рейсу з отриманням допомоги на землі і в повітрі і, при необхідності, в межах і між терміналами аеропорту;
 • у разі необхідності пересуватися до туалету і медичного пункту;
 • отримувати, необхідну для здійснення перельотів, інформацію у прийнятних форматах;
 • здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених засобів пересування.

- Якщо особі з обмеженими фізичними можливостями допомагає особа, яка її супроводжує, то такій особі на її прохання дозволяється надавати необхідну допомогу в аеропорту та під час посадки і висадки з повітряного судна.

 1. Перевезення вагітних жінок і немовлят

- Вагітні жінки приймаються авіакомпанією до перевезення повітряним транспортом за умови, що термін вагітності складає до 36 тижнів (8 місяців, але не більше, ніж за 4 тижні до настання пологів), а при багатоплідній вагітності - не більше 32 тижнів, за умови задовільного стану здоров'я, що має бути підтверджено довідкою медичної установи про термін вагітності і стан здоров'я, що надається в авіакомпанію після 28 тижнів вагітності, які розраховуються по очікуваному терміну вагітності.

- Вагітні жінки, термін вагітності яких перевищує 36 тижнів, очікуваний термін пологів яких може настати менш ніж через 4 тижні, повинні надати медичну довідку «MEDIF» про стан свого здоров'я, яка повинна бути оформлена лікувальним закладом не раніше ніж за 30 днів до початку перевезення . У медичній довідці має бути зазначено термін вагітності, і надано підтвердження, що вагітність протікає без ускладнень.

При цьому медична довідка «MEDIF» може бути необхідною в більш ранній термін вагітності, якщо у представника авіакомпанії виникне сумнів щодо терміну вагітності або терміну очікуваних пологів, або якщо вагітність проходить з ускладненнями.

- Авіакомпанія відмовляє вагітним жінкам у перевезенні навіть при наявності медичної довідки «MEDIF», якщо термін настання пологів очікується в найближчі 7 днів.

- Перевезення новонароджених дітей протягом перших 7 днів після дня народження заборонена.

- Для перевезення дітей, народжених раніше природного терміну, батьки дітей або супроводжуючих дорослих особи зобов'язані надати медичну довідку «MEDIF» на кожну дитину, яка підтверджує можливість перевезення дитини повітряним транспортом.

- Відповідальність за достовірність наданих медичних довідок щодо можливості повітряного перевезення вагітних жінок і немовлят покладається на їх пред'явників, а також батьків дітей і супроводжуючих їх дорослих осіб.

- У разі погіршення стану здоров'я дітей або настання інших негативних наслідків під час їх повітряного або наземного транспортування в межах аеропорту, повна відповідальність покладається на зазначених дорослих осіб.

- У разі будь-яких сумнівів у реєстратора (представника авіакомпанії) щодо можливості безпечного здійснення перельоту  вагітною жінкою, термін вагітності якої перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідної вагітності - 32 тижнів, в перевезенні може бути відмовлено.

 1. Перевезення дітей

- Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant - INF) до 2 років і діти (children - CHD) від 2 до 12 років.

- Діти до 2 років (яким на дату відправлення рейсу не виповнилося 2 роки) перевозяться без надання окремого місця за спеціальними тарифами, встановленими авіакомпанією.

- Діти від 2 до 12 років (яким на дату відправлення не виповнилося 12 років) перевозяться на окремому місці за спеціальними тарифами, встановленими авіакомпанією.

- Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання таких вимог:

- Дітьми без супроводу дорослих вважаються діти від 5 до 16 років, якщо вони під час повітряного перевезення не супроводжуються особою, яка досягла 18-річного віку.

- Діти, яким на момент відправлення рейсу не виповнилося 5 років, до перевезення без супроводу дорослих не приймаються.

- Авіакомпанія самостійно визначає з / до якого віку може бути прийнята дитина до перевезення без супроводу дорослого пасажира.

- Діти, які подорожують без супроводу, приймаються до перевезення після надання на них документів, оформлених належним чином, а також заповнених батьками або опікунами відповідних документів, необхідних для оформлення послуги супроводження,  і оплати такої послуги відповідно до правил застосування тарифів авіакомпанії.

- Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного в перевізному документі.

- Кожен дорослий пасажир має право на перевезення разом з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця.

При цьому одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят - одного без надання окремого місця, а другого на окремому місці, з оплатою такого перевезення відповідно до правил застосування тарифів, встановлених авіакомпанією для перевезення дітей від 2 до 12 років.

- Немовля, для якого було оплачено окреме місце, необхідно перевозити в автомобільному кріслі для перевезення дітей, який сертифікований для  використання на повітряному транспорті.

У разі відсутності у пасажира такого автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов, авіакомпанія має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.

 
V. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу

- Для перевезення пасажирів та оформлення багажу перевізник або агент з обслуговування відповідно до договору забезпечує проведення реєстрації пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS).

- Пасажир допускається до перевезення за наявності квитка, оформленого відповідним чином.

- Реєстрація пасажирів та оформлення багажу на рейси в аеропорту закінчуються не раніше, ніж за 40 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом. Час закінчення реєстрації на інтернет-сайті перевізника повинен встановлюватися з урахуванням часу, який необхідний для доставки (прибуття) пасажирів та багажу в аеропорт відправлення, для посадки (завантаження) в повітряне судно і проходження необхідних перед польотом адміністративних формальностей і вимог, пов'язаних з прикордонним, митним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами контролю відповідно до законодавства України.

- Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою відправлення, пасажир має прибути до місця проведення перевізником реєстрації і пропускного пункту з необхідними для подорожі документами не пізніше часу, визначеного перевізником (його агентом). Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення реєстрації або з'явиться без необхідних документів для подорожі, то перевізник має право анулювати бронювання і не зобов'язаний затримувати рейс.

- Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та документа, що посвідчує особу пасажира, а також інших документів, передбачених законодавством України та законодавством країни призначення або транзиту.

- Перевізник має право здійснювати перевірку документів при відсутності відповідним чином оформлених в'їзних (транзитних) віз або документів, необхідних для подорожі, відстороняти особу від польоту. У такому випадку відмова від польоту вважатиметься добровільною.

- При реєстрації пасажиру надається посадковий талон, в якому зазначаються його прізвище та ім'я, код IATA або код ICAO перевізника, номер рейсу, дата і час відправлення, час закінчення посадки в повітряне судно, номер виходу на посадку і номер посадкового місця (за наявності) на борту повітряного судна.

- Час закінчення посадки в повітряне судно залежить від обставин відправлення рейсу і встановлюється перевізником, про що пасажири інформуються безпосередньо в аеропорту відправлення. Незважаючи на спосіб забезпечення посадки пасажирів у повітряне судно (транспортування автобусом, телескопічним трапом або рукавом тощо) та місцезнаходження стоянки повітряного судна, час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно не може закінчуватися раніше, ніж за 10 хвилин до часу відправлення рейсу. У разі запізнення пасажира на посадку в повітряне судно перевізник має право не приймати такого пасажира до перевезення, і не зобов'язаний затримувати рейс. У разі запізнення пасажира або неприбуття на посадку в повітряне судно вважається, що пасажир відмовився від польоту.

- Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу пасажир зобов'язаний надати для зважування весь багаж, який буде перевозитись, крім речей, зазначених в пункті 3 глави 2 розділу XIII цих Правил.

- Перевізник або агент з обслуговування зобов'язаний зазначити у багажній квитанції квитка кількість і вагу прийнятого до перевезення багажу та видати на зареєстрований багаж відривний талон ідентифікаційної багажної бірки. При наявності у пасажира квитка в електронному вигляді відомості про кількість і вагу багажу зазначаються в електронному вигляді.

- Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бірки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бірка без номера. На речі, які перебуватимуть під час польоту разом з пасажиром у салоні повітряного судна і які дозволені до перевезення відповідно до розділу XII цих Правил, прикріпляється спеціальна бірка без номера.

- Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність зареєстрованого багажу покладається на перевізника.

- За перевезення багажу, що перевищує встановлену перевізником норму безкоштовного провозу, стягується плата за тарифом, встановленим перевізником. Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормативного багажу або ордером різних зборів.


VI. Відмова в перевезенні пасажира і багажу для забезпечення безпеки польотів

- Перевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна: в зв'язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або транзиту; для забезпечення вимог державних органів України (Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України), прикордонних, митних, санітарно-карантинних, ветеринарних, фітосанітарних органів тощо

- Перевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:

 • поведінка, вік, психічний чи фізичний стан особи дає підстави вважати, що пасажир потребує спеціальної допомоги перевізника, яка не була замовлена ​​або яку перевізник не може надати за певних обставин, спричинить дискомфорт іншим пасажирам, призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших пасажирів чи власності пасажирів і перевізника;
 • пасажир не виконав вказівок перевізника, пов'язаних із забезпеченням безпеки польоту, якості та комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення інших пасажирів, в зв'язку з чим перевізник не може виконати зобов'язання перед пасажирами, які перебувають на борту повітряного судна;
 • пасажир поводиться таким чином, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку з погрозами іншим пасажирам, працівникам перевізника та екіпажу повітряного судна;
 • пасажир відмовився пройти перевірку працівниками служби безпеки перевізника, аеропорту або відповідних державних органів;
 • пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи повітряного судна;
 • пасажиром не були сплачені відповідні тарифи або збори, які повинні бути сплачені;
 • пасажир не надав для перевірки необхідні для подорожі документи;
 • пасажир намагається в'їхати в країну без чинного документа на в'їзд;
 • пасажир під час рейсу пошкодив квиток, інші ідентифікаційні документи;
 • квиток, наданий пасажиром:

- неповний для перевезення (в такому випадку авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

- придбаний у особи, яка не є авіакомпанією або її агентом (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

- був оголошений втраченим, вкраденим, недійсним, має підроблення або іншим чином викликає підозру (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

- має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім авіакомпанії чи її агента з продажу, або був зіпсований (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і при наявності підстав оформити дублікат квитка);

- має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим неврегульованим згідно з тарифними нормативами перевізника, тарифом (в такому випадку авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і здійснити добровільне повернення сум за правилами застосованого тарифу);

 • особа, яка надала квиток, не може ідентифікувати себе як особа, зазначена у квитку (у такому разі перевізник має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
 • пасажир раніше вже здійснив одну з наведених вище дій чи порушень і мають місце ознаки того, що така поведінка може повторитися;
 • перевізник повідомив пасажира в письмовій формі про те, що не може в будь-який час після дати такого повідомлення перевезти цього пасажира на своїх рейсах;
 • пасажир перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

 

У всіх випадках вилучення квитка перевізник складає відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у перевізника

 

 
Ми використовуємо файли cookie, щоб допомогти нашому веб-сайту функціонувати належним чином, для аналітики, маркетингу та персоналізації контенту, який ви бачите. Ми використовуємо файли cookie, щоб відрізняти вас від інших користувачів нашого веб-сайту. Розуміння того, як ви використовуєте наш веб-сайт, допомагає нам надати вам найкращі можливості та внести зміни для покращення нашого сайту в майбутньому. Підтвердивши, Ви погоджуєтеся на використання всіх цих файлів cookie. Ви можете оновити свої налаштування, натиснувши кнопку налаштувань cookie, або в будь-який час, перейшовши до нашої політики використання файлів cookie. Детальніше